+
MENU

关于硕士毕业答辩抽检的通知


       根据研究生院相关要求,学院将对2022年夏季硕士毕业生答辩情况进行抽检。

       抽检组由校外专家及学院学科责任教授共同组成。被抽检到的硕士生请准备相关答辩材料,按指定时间参加答辩抽检

       

       设计与艺术学院

       2022年6月14日


TOP